Harmonogram

ETAP I KONKUSU
4.1.Termin zdawania pytań do Etapu I Konkursu.   Organizator udzieli odpowiedzi niezwłocznie.do dnia 06.09.2021
4.2.Składanie Prac konkursowych Etapu I wraz z dokumentami zgłoszeniowymido dnia 04.10.2021
do godziny 15:00
4.4.Termin powiadomienia Uczestników o kwalifikacji do Etapu II Konkursudo dnia 18.10.2021
ETAP II KONKURSU
4.5.Termin zdawania pytań do Etapu II Konkursu.   Organizator udzieli odpowiedzi niezwłocznie.do dnia 02.11.2021
4.6.Składanie Prac konkursowych Etapu IIdo dnia 22.11.2021
do godziny 15:00
4.7.Oficjalne publiczne ogłoszenie wyników Konkursuw dniu 06.12.2021
4.8.Wystawa pokonkursowa.od dnia 06.12.2021
do dnia 13.12.2021
4.9.Dyskusja pokonkursowa.w dniu 13.12.2021