Nagrody

Organizator przewidział przyznanie w konkursie maksymalnie 10 pieniężnych Nagród równorzędnych. Każda Nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł netto.

Kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody wynosi nie mniej niż 100.000 zł netto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród Prac nagrodzonych.

Oprócz równorzędnych Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Wyróżnień Honorowych Sądu konkursowego w kategoriach wskazanych przez Sąd konkursowy.