Wyniki Konkursu

PRACA KONKURSOWA NR 001

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 200602)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Wojciech Młynarczyk

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Wojciech Młynarczyk

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 001

Zgrabna i trafna współczesna interpretacja domu w krajobrazie. Projekt charakteryzuje dobry warsztat projektowy i ciekawa propozycje funkcjonalna dostosowana do dzisiejszych oczekiwań. Sąd docenia połączenie zagospodarowania terenu i budynku poprzez wspólny mianownik pionowych elementów ogrodzenia i elewacji.

Walory Pracy:

 • Nawiązanie do tradycji budownictwa kurpiowskiego
 • Wskazanie konkretnej lokalizacji działki
 • Usytuowanie szczytem do drogi
 • Zachowanie istniejącego drzewostanu i uzupełnienie go drzewami owocowymi
 • Ogród kwiatowy i warzywny
 • Wnętrze – rozwinięcie chaty jednoizbowej
 • Twórcze wykorzystanie elementów zdobnictwa tradycyjnego – deskowanie, śparogi.
 • Ciekawa koncepcja budowlano-materiałowa – ściany zewnętrzne jednowarstwowe z pionowymi lamelami drewnianymi z panelami przesuwnymi w tej samej konwencji

Uwagi i zalecenia:

 • Rozwinięcie i ilustracja wspomnianej w opisie możliwości adaptacji ogrzewanego garażu na strefę mieszkania nastolatka, osoby starszej (w tym z niepełnosprawnościami) lub wydzielonego mieszkania do wynajęcia.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY


PRACA KONKURSOWA NR 002

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 000013)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Karol Tomaszewski

Bydgoszcz

 • Adam Kozłowski

Bydgoszcz

Skład zespołu autorskiego:

Karol Tomaszewski, Adam Kozłowski

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 002

Praca stanowi ciekawy przykład domu nawiązującego do tradycyjnych domów obszaru nadwiślańskiego Mazowsza Zachodniego – olęderskich budynków mieszkalno-inwentarskich. Na szczególną uwagę zasługują proponowane rozwiązania elewacji i zewnętrznych części budynku, będących twórczą interpretacją tradycyjnych rozwiązań we współczesnej formie.

Walory pracy:

 • Dom parterowy, podzielony na części/strefy, zainspirowany olęderskimi budynkami mieszkalno-inwentarskimi;
 • Drewniana elewacja nawiązująca w prosty ale wyrafinowany sposób do szalowanych ścian budynków tradycyjnych;
 • Ciekawa interpretacja tradycyjnych elementów dekoracyjnych – w okiennicach, w deskowaniu elewacji, opierzeniu drzwi, w cokole i tarasach wykończonych płytami z gładkiego kamienia (nawiązanie do podmurówki z kamieni polnych);
 • Minimalna ilość powierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych;
 • Zagospodarowanie terenu z nawiązaniem do tradycyjnych rozwiązań: ogród warzywny, łąka kwietna, liczne nasadzenia drzew i krzewów, ogród deszczowy – jako nowoczesna interpretacja olęderskich stawów melioracyjnych;
 • Rozwiązania chroniące przed nadmiernym przegrzewaniem domu – redukcja powierzchni okien, okiennice i cofnięcie dużych przeszkleń w głąb bryły;
 • Nadanie nowoczesnym instalacjom tradycyjnej formy – wyrzut wentylacji w kształcie komina.

Uwagi i zalecenia:

 • Urealnienie konstrukcji dachu, szczególnie w części dziennej.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY


PRACA KONKURSOWA NR 003

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 616161)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

Warszawa

 • Edyta Kaszuba

Warszawa

 • Anna Zawadzka-Sobieraj

Warszawa

 • mech.build sp. z o.o.

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Jan Dowgiałło, Anna Zawadzka-Sobieraj, Edyta Kaszuba

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 003

Dom w formie, strukturze użytkowej, materiałach i detalach, a także w rozwiązaniach zagospodarowania działki kontynuuje i reinterpretuje tradycje chaty kurpiowskiej. Jednocześnie jest konsekwentną propozycją optymalizacji śladu węglowego w cyklu życia z zastosowaniem rozwiązań low – tech.

Walory Pracy:

 • Nawiązujący do tradycji układ pomieszczeń wokół trzonu
 • Możliwość modyfikacji układu domu w zależności od zmieniających się potrzeb mieszkańców.
 • Ciekawy i trafny dobór materiałów
 • Nawiązanie do tradycyjnej architektury kurpiowskiej
 • Proporcje i podziały nawiązujące do tradycyjnej formy
 • Tradycyjne elementy – gzymsy, podmurówka, ganek
 • Przesuwne żaluzje – jako współczesna forma okiennic nawiązująca do tradycji deskowania szczytów
 • Układ pomieszczeń wokół centralnego trzonu
 • Użycie naturalnych materiałów – słoma prasowana, drewno, cegła, wapienne tynki
 • Drzewa owocowe, ogród warzywny, szklarnia, kompostownik
 • Przemyślana i dobrze opisana koncepcja rozwiązań materiałowych i technicznych dla obniżenia śladu węglowego w cyklu życia budynku oraz zapewnienia komfortu użytkowania.

Uwagi i zalecenia:

 • Do sprecyzowania koncepcja wentylacji grawitacyjnej, w tym z punktu widzenia redukcji śladu węglowego.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY


PRACA KONKURSOWA NR 004

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 714510)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Marcin Kwietowicz

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Marcin Kwietowicz – autor, Grażyna Stawica – autor, Gaja Bieniasz – współpraca autorska, Dominika Wąsik – współpraca autorska, Adam Bobryk – konsultacja (konstrukcja), Cezary Kostecki – konsultacja (instalacje sanitarne), Bartłomiej Siekierkowski – konsultacje (koszty), Marta Tomasik – konsultacje (architektura krajobrazu), Piotr Bartkiewicz – konsultacje (rozwiązania OZE), Jakub Snopek – konsultacje (architektura).

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 004

Praca ta jest odpowiedzią Projektantów na ich autorską identyfikację tradycyjnej zabudowy Mazowsza i charakterystyki najbardziej prawdopodobnej zdaniem autorów lokalizacji domu – terenów zurbanizowanych. Sąd konkursowy docenia te oryginalne poszukiwania kontekstu i krajobrazu kulturowego.

Walory:

 • Oryginalne nawiązanie do tradycji jednorodzinnego budownictwa PRL;
 • Dom koncepcyjnie związany z terenami przedmieść, obszarami zurbanizowanymi;
 • Realistyczne potraktowanie krajobrazu kulturowego przedmieść;
 • Prosta forma „domu – kostki”, z kopertowym dachem;
 • Klarowny układ pomieszczeń, wysoka sień – jadalnia jako centralna przestrzeń domu;
 • Sproszkowane szkło lub ceramika jako dodatek do tynku – oryginalne nawiązanie do m. in. „tradycji” zdobienia ścian stłuczką szklaną lub ceramiczną;
 • Prostota rozwiązań budowlanych;
 • Atrakcyjne zagospodarowanie terenu wokół domu – warzywnik, przedogródek, żywopłoty z dzikich gatunków roślin jadalnych, miejsce zabaw dla dzieci, kompostownik, zbiornik na wodę.

Uwagi i zalecenia:

 • Przeanalizowanie i korekta wartości jednostkowych śladu węglowego wbudowanego i pochodzącego z fazy operacyjnej cyklu życia domu.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY


PRACA KONKURSOWA NR 005

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 054013)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

DUOARCHITEKCI – Lech Borysewicz

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Lech Borysewicz

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 005

Praca została doceniona przez Sąd konkursowy za lapidarność formy budynku. Prostota nowoczesnej bryły została konsekwentnie zachowana w drugim etapie. Na uwagę zasługuje również trafne zastosowanie motywu pogrubionych ścian zewnętrznych, stanowiących cechę charakterystyczną tego domu.

Walory:

 • Współczesna w wyrazie interpretacja parterowego domu z dwuspadowym dachem;
 • Detale nawiązujące do tradycji kurpiowskiej (wykończenie elewacji, zwłaszcza ścian szczytowych);
 • Forma budynku sprzyjająca zastosowaniu drewnianej konstrukcji prefabrykowanej;
 • Elementy ochrony domu przed przegrzaniem – pogrubienie ścian, głębokie glify okienne z jasnych materiałów o odpowiednich parametrach odbicia światła i emisyjności cieplnej.
 • Zagospodarowanie terenu wokół domu – odpowiednio dobrane rodzaje nawierzchni utwardzonych,  trawniki łąkowe, miododajne rośliny, kompostownik, zbiornik deszczówki i zespół filtracyjny z roślinami jako część systemu filtracji szarej wody.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY


PRACA KONKURSOWA NR 006

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 150190)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

JASTAA Sp. z O.O.

Wrocław

Skład zespołu autorskiego:

Adam Stefaniak, Zuzanna Róg, Jacek Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska.

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 006

Praca stanowi trafną propozycję zabudowy jednorodzinnej dla Regionu Mazowsza, umiejętnie zestawia przestrzenie wewnętrze i zewnętrzne oraz strefy dzienne i nocne pod jednym dużym dachem. W ten sposób projektowany dom jest powściągliwy w wyrazie, ale złożony w rozwiązaniu funkcji. Dzięki temu trafnie odpowiada szybko zmieniającym się potrzebom wynikającym z ewolucji struktur społeczno-rodzinnych zachodzących w regionie. Interesująca jest reinterpretacja strefowania i zaproponowanie użytecznych, zadaszonych tarasów jako elementu struktury domu. Na szczególną uwagę zasługuje analiza i wrażliwa reinterpretacja regionalnych elementów struktury domu – trzonu funkcjonalnego i kolejnych związanych z nim stref funkcjonalnych (brak korytarza). Frapujący jest bardzo współczesny, lapidarny wyraz wnętrza i dobór tekstur.

Walory Pracy:

    • Formalne nawiązanie do dwutraktowego domu nadwiślańskiego z centralną sienią

    • Dom parterowy z dwuspadowym dachem

    • Duże przeszklenia z żaluzjami

    • Drewniana elewacja (deskowanie), poszycie dachu – dachówka karpiówka

    • Kuchnia jako centrum skupiające życie

    • Swoboda przechodzenia między izbami

    • Ogród warzywny i ziołowy, drzewa owocowe

Uwagi i zalecenia:

    • Duże przeszklenia od strony południowej wymagają zaprojektowania dodatkowej ochrony przed przegrzewaniem

    • Korekta rozwiązań użytkowych i przestrzennych strefy wejścia, w tym zadaszenie.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACYPRACA KONKURSOWA NR 007

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 120218)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Milena Trzcińska

Warszawa

 • Łukasz Stępnik

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik.

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 007

Pracę cechuje wielowarstwowe odczytanie Krajobrazu i trafne wpisanie w niego projektu domu. Bardzo ciekawa i dojrzała projektowo propozycja całościowego spojrzenia na szerszy ekosystem, który stanowi przykładowa działka projektowa – dom nie kończy się na zewnętrznych ścianach.  Architekt/tka, poprzez rysunek przestrzeni, wybór i sposób zastosowania materiałów, wymownie opowiada się po stronie nowoczesności i współczesności. Przy czym robi to bez potrzeby odcięcia się od przeszłości i umiejętnie stwarzając poczucie swojskości. Aktualizuje tradycyjne elementy, np.  poprzez zastosowanie mechanicznych korun. Starzenie się architektury i materiałów zostało uwzględnione w projekcie, tak samo jak starzenie się mieszkańców i wynikające z tego potrzeby zmian. Propozycja klimatycznej kontroli domu poprzez duży komin jest ciekawa, reinterpretuje tradycyjne rozwiązanie regionalne i została trafnie doprecyzowana podczas drugiego etapu konkursu. Jury docenia wymowność podania graficznego. Propozycja stanowi nowoczesny wzór o wysokim potencjale powielania co odpowiada na kluczową ambicje konkursu.

Walory Pracy:

    • Formalne nawiązanie do domu kurpiowskiego

    • Zwarta bryła domu o charakterystycznych proporcjach

    • Prosty, dwuspadowy dach

    • Rozmieszczenie pomieszczeń wokół trzonu (dookoła centralnego „komina”)

    • Komin nawiązujący do śparogów

    • Ramy okienne/okiennice ( kreatywne nawiązanie do tradycyjnej stolarki – „koruny” nad oknami)

    • Deskowana elewacja

    • Zintegrowanie z naturalnym otoczeniem oraz bezpośrednie wykorzystanie wody opadowej, obieg wody jest dydaktycznie uczytelniony

    • Ciekawa koncepcja rozwiązań materiałowo instalacyjnych z aktywowanymi termicznie masywnymi ścianami i stropami trzonu.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY


PRACA KONKURSOWA NR 008

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 623517)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Tomasz Czerkawski

Warszawa

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 008

Praca doceniona za klarowny i klasyczny układ pomieszczeń zorganizowanych wokół centralnego obszernego holu ze schodami oraz za konsekwentną propozycję konstrukcyjną. Projektowany dom jest całkowicie wykonany z drewna m.in. z masywnych ścian i stropów systemowych. Jury odczytało projekt jako ciekawy manifest na rzecz tworzenia dziedzictwa regionalnego przez użycie trwałych, zdrowych, ekologicznych, ale drogich technik budowlanych. Propozycja o tyle jaskrawa, gdyż oderwana od zagadnień związanych z anachronicznością proponowanych form architektonicznych. 

Walory Pracy:

    • Nawiązanie formalne do domu kurpiowskiego

    • Dom drewniany, nakryty prostym dwuspadowym dachem z facjatami

    • Ganek

    • Okiennice w formie przesuwnych żaluzji

    • Dziedziniec/podwórze ukształtowane między domem, garażem a szpalerem zieleni

Uwagi i zalecenia:

    • Koszty prac budowlanych wysokie w stosunku do założeń konkursowych

    • Wyraz architektoniczny neutralny, w ocenie sądu nawiązujący do głównego nurtu projektów katalogowych

    • Wejście bez zadaszenia

   • Propozycje kolorystyki żaluzji, detalu zwieńczenia facjatki w ocenie sądu nie związane z tradycją regionów, których dotyczy konkurs Brama garażowa i wybrane detale wymagają spójności i doprojektowania

   • Podanie prawidłowych wartości śladu węglowego wbudowanego i związanego z fazą użytkowania.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY


PRACA KONKURSOWA NR 009

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 200413)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Maciej Bojarczuk

Basel, Szwajcaria

Skład zespołu autorskiego:

Maciej Bojarczuk

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 009

Praca doceniona za konsekwentnie przeprowadzoną próbę reinterpretację tradycyjnej zasady organizacji pomieszczeń wokół centralnego masywnego trzonu z usytuowanym z nim pomieszczeniem oraz trafne rozwiązania szczytów domu. Jury konkursowe odczytuję projekt jako autorski głos ciekawie polemizujący z samą koncepcją tradycji i dziedzictwa w architekturze. Jakby architekt/tka zdawał się mówić iż dosłowne wpisanie się w kontekst jest zarazem konieczne jak i nie do końca możliwe do pogodzenia ze współczesnością. Projekt opiera się na grze przeciwstawności i uwypuklonych dualizmach.  Od ulicy, projektowany dom jest archetypalny (murek, dach, dwa okna i drzwi), natomiast od ogrodu jest ikonoklastyczny (ząbki, fotowoltaika i kalifornijskie przeszklenia). Od zewnątrz bogato zdobiona drewniana elewacja z polichromią, natomiast w środku ograniczona paleta surowych materiałów konstrukcyjnych. Proponowana organizacja rzutu wokół komino-jadalni jest nowoczesna w wyrazie graficznym, natomiast dość zachowawcza w podziale funkcji (np. wydzielenie kuchni umożliwia bardziej tradycjonalne użytkowanie). Projekt stanowi wkład w debatę na temat architektury w krajobrazie kulturowym, przypominając nam iż dziedzictwo nie jest nudne, gładkie i przewidywalne ale niczym wzory kurpiowskie, jest odważne, różnorodne i ekscentryczne.

Walory Pracy:

    • Centralnie usytuowany komin

    • Dwuspadowy, masywny dach

    • Charakterystyczne proporcje domu

    • Deskowana elewacja z detalami nawiązującymi do tradycyjnych (np. romby, romboidalne okienko)

    • Intrygująca i dobrze opisana koncepcja rozwiązań materiałowych i instalacyjnych.

    • Ciekawe podejście low-tech do kwestii budownictwa środowiskowo odpowiedzialnego.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY


PRACA KONKURSOWA NR 010

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 707070)

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

pieniężna w wysokości 10 000,00 zł netto

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Mateusz Szydłowski

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Mateusz Szydłowski

Opinia Sądu konkursowego o Pracy nr 010

Ciekawa propozycja typologiczna prostej, szerokiej bryły z kalenicą prostopadłą do dłuższej ściany, zawierającej pod głównym dachem przestrzenie wewnętrzne jak i zewnętrzne. Jury doceniło dużą uwagę poświęconą współczesnej interpretacji rytuałów życia codziennego (ławka, schowek na rowery w holu, panoramiczna kuchnia). Formalnie nawiązanie do tradycyjnych wzorców jest dosłowne i czytelne. Intrygujący kolażowy sposób podania graficznego projektu.

Walory Pracy:

 • Nawiązanie do tradycyjnego domu kurpiowskiego
 • Uwspółcześniona wersja ganku z obszernym przedsionkiem
 • Ozdobne detale nawiązujące do tradycyjnych zdobień (pasiak, ażurowe wycięcia – wycinanki)
 • Nawiązanie do tradycyjnych elementów domu i zagospodarowania działki – podmurówka, ule, szklarnie.
 • Zagospodarowanie działki – ogród kwiatowy, pasieka, ogród warzywny, pionowy warzywnik, szklarnia, zbiornik na deszczówkę, zieleń łąkowa.
 • Ciekawa propozycja zastosowania selekcjonowanego drewna pochodzącego z rozbiórek jako deskowanie ścian zewnętrznych domu.

Uwagi i zalecenia:

 • Uspójnienie opisu i rysunków detalu budowlanego
 • Wątpliwości budzi rozwiązanie oświetlenia pokojów sypialnych w postaci okien dachowych, zarówno z punktu widzenia wygody użytkowania jak i możliwości kontaktu wzrokowego z ogrodem.

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY